سلام. بچه‌ها خواستم بگم الان دیگه ربات تلگرام به چه دردتون می‌خوره که هنوزم می‌رید دنبالش؟