سلام این هم یه آموزش باحال دیگه برای گیمر ها ! فن های لیو کنگ رو براتون گذاشتم :)
بزودی فن های افراد دیگه رو هم اضافه می کنمبرای دیدن فنون به ادامه مطلب بروید


نکته : مقداری صبر کنید تا عکس ها لود شود . تمامی فن ها با نماد های دسته ی کامپیوتر است .
http://www.uplooder.net/img/image/11/6c76ec033e50c557de43f6c5a2e17f86/86a22e3b8fa7485.jpg

فن های خاص :


Hight fire ball= ← . → . [1
http://www.uplooder.net/img/image/87/0df3f6391a9b8e3766f7f3818dc33f96/hight_fire_ball.jpg

Low fire ball= ← . → . [2
http://www.uplooder.net/img/image/75/538db4592e3a15707003bdc7843b4692/Low_fire_ball.jpg

Flying Dragon Kick = ← . → . [4
http://www.uplooder.net/img/image/51/c1535e7419c2aace3aa75eac9644e5f2/Flying_Dragon_Kick.jpg

Bicycle Kick = ← . ← . → . [3
http://www.uplooder.net/img/image/58/1bf5523eee8acbe6b81a27da0f023865/Bicycle_Kick.jpg

Parry = ↓ . ← . [1
http://www.uplooder.net/img/image/16/4c21cef237f1c8fb42eeddcc1598616e/Parry.jpg

فن هایی که نیاز به Super bar دارند .


http://www.uplooder.net/img/image/95/1842f1e1b9a7250a020321cf425cdffe/super_bar.jpg

Hight dragon fire = ← . → . [1]+[8
http://www.uplooder.net/img/image/68/525399227f3aaa44db1e5c14175c3a81/Hight_dragon_fire.jpg

Low dragon fire = ← . → . [2]+[8
http://www.uplooder.net/img/image/99/83560f7183e27973a43b76013b9d7141/low_dragon_fire.jpg

Flam dragon kick= ← . → . [4]+[8
http://www.uplooder.net/img/image/34/69aef3a52b43b839bdf0413b64e45588/flam_dragon_kick.jpg

Bicycle step= ← . ← . → . [3]+[8
http://www.uplooder.net/img/image/91/6e5a5e7f5b55c63fe1ea491822854dc0/bicycle_step.jpg

Barning Parry = ↓ . ← . [1]+[8
http://www.uplooder.net/img/image/80/676d2b0ed6991848e8854343332c8c6c/Barning_Parry.jpg

فن های تیمی تعویض کاراکتر :


Tag Attack = ↓ . → + [5]
http://www.uplooder.net/img/image/12/22e8f9ca94c322e07fe80a4f474d9c71/tag_attack.jpg

Tag Assist = ↓ . ← + [5]
http://www.uplooder.net/img/image/37/47684d773acf08cb01026bd3846ae916/tag_assist.jpg

فن X-Ray در صورت کامل بودن Super bar :


http://www.uplooder.net/img/image/95/1842f1e1b9a7250a020321cf425cdffe/super_bar.jpg

Chin up = [7]+[8]
http://www.uplooder.net/img/image/77/8d780745fa40ae6891368ef2e6513872/chin_up.jpg

فن های Fatality در حالت Finish him :
Fist of Flame = → . ← . ↓ . ↓ . [2


Babality =↓ . ↓ . ↓ . [3
http://www.uplooder.net/img/image/87/87a4c0d242b8568318733cf1a9f2bd9c/babality_1.jpghttp://www.uplooder.net/img/image/36/1a1343a3b5a8fa6f722ba114522e142f/babality_2.jpghttp://www.uplooder.net/img/image/2/1c6456f8e356a09c472e68d8b177bb5b/babality_3.jpg

Stage Fatality = ↓ . → . ← . [2


The Beast Withim = ↓ . ↓ . → . ↓ .[3
http://www.uplooder.net/img/image/1/3acaaf12ded6667abbc0b105b157fd3c/the_beast_withim_1.jpghttp://www.uplooder.net/img/image/98/bd9dccc9946bec5904e4ed2583761465/the_beast_withim_2.jpghttp://www.uplooder.net/img/image/1/47180e6282885aec7b22c14379b89efc/the_beast_withim_3.jpghttp://www.uplooder.net/img/image/99/4cac860ed777f7ad2d9f089e83501c82/the_beast_withim_4.jpghttp://www.uplooder.net/img/image/18/2e535848ab605615ae2c2939b11de294/the_beast_withim_5.jpg

منبع : forum.soft98.ir