قیمت رو تغییر داده!

بیش از 30 تا خرید داشته! 

30x2000=60,000 

30x1000=30,000

متوسط میشه 45 هزار تومن حدودا ...

19 تا نظر که امتیاز بازی 2 ستاره شده !

اما هنوز هم ایران اپس این بازی رو حذف نکرده!