اگر شما هم به دنبال آموزش هک جیمیل، ایمیل و ... رفته باشید مطمئنا دیده اید که در بعضی سایت ها یک ایمیل به شما داده اند و یک کد که مثلا برای هک است و اگر این کد را به همراه اطلاعاتی به آن آدرس ایمیل ارسال کنید برایتان رمز جیمیل یا وبلاگ آن قربانی را می فرستند ! این سایت ها سودجو هستند و هیچ رمزی برای شما ارسال نمی کنند !!! برای بررسی در ادامه با پرفکت لرنینگ همراه باشید.