ده دقیقه و دو ثانیه برای اینکه بدونیم توی آموزش هایی که بزودی از سایت http://perfect-learning.blog.ir درباره "تغییر قالب بلاگ بیان" داریم چیکار میخوایم بکنیم :)مشاهده قسمت بعدی آموزش