سلام آموزش ویدیویی گذاشتم براتون البته :) بدون صدا :( ولی آموزش کامله ! ببینید بدتون نمیاد :) البته اگه نیاز به یادگیری ش دارین ببینید